Løsningen innebærer at medlemmer av forbundene i LO og YS sikres et lønnstillegg på 3,7% fra 1. juli 2024, eller minimum 22 000 kroner. Det er avtalt heving av minstelønnssatsene, og enkelte reguleringer av ubekvemstillegg. 

De lokale partene i det enkelte sykehus skal nå gjennomføre lokale forhandlinger.