Det er ikke avtalt noen lønnsmessige tillegg i disse forhandlingene, men det er fastsatt datoer og frister for videre forhandlingsløp (A2 og B-delsforhandlinger).

Planleggingsmøte

Partene lokalt skal i forkant av lokal forhandlingsstart, og senest innen 28. april 2021, avholde et planleggingsmøte for å lage en fremdriftsplan for oppgjøret og avklare tallgrunnlaget for forhandlingene.

Videre forhandlingsløp

A2-forhandlinger for Legeforeningen er allerede avtalt til 20. mai. Frister for lokale forhandlinger (B-delsforhandlinger) med Legeforeningen blir avtalt senere.

Lokale forhandlinger (B-delsforhandlinger) med øvrige forbund i Akademikerne

  • Frist for oppstart:  20. mai 2021
  • Frist for å be om bistand: 4. juni 2021 kl. 15.00
  • Frist lokal forhandlingsavslutning: 11. juni 2021 kl. 15.00.