For Unio og SANs medlemmer skal alle lønnstillegg forhandles lokalt i den enkelte virksomhet.

Det er enighet med LO Stat og YS Spekter om at det gis et generelt lønnstillegg på kr. 4 388 i året til deres medlemmer, og at arbeidstakere som tjener 455 967 og lavere pr. år gis et ytterligere lønnstillegg på kr 1 950. Det skal også gjennomføres lokale forhandlinger for medlemmer i LO og YS i den enkelte virksomhet.

Fristene for å gjennomføre lokale forhandlinger i de ulike medlemsvirksomhetene i Spekter er fastsatt til ulike datoer i perioden fram til begynnelsen av juni.

Med Akademikerne er det avtalt innledende sentrale forhandlinger fredag 16. april.

Sykehusforhandlinger fra begynnelsen av mai

For sykehusene er det avtalt et eget forhandlingsløp. Det blir sentrale forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund 6. mai, med forbund i LO og YS 10. mai og med Den norske legeforening 20. mai. Forhandlingsdatoer med andre fagforbund avtales senere, og det skal også forhandles lokalt i de enkelte helseforetak.