LO og NHO ble søndag enige om et lønnsoppgjør innenfor en ramme på 2,7 prosent.  

– Når de etterfølgende oppgjørene i andre områder, også i Spekter, skal gjennomføres de neste ukene, blir det avgjørende å legge til grunn de vurderingene som konkurranseutsatt sektor har gjort når de er blitt enige om en økonomisk ramme på 2,7 prosent. Norsk økonomi og arbeidsliv er i en svært krevende situasjon. Aldri tidligere i nyere historie har det vært mer avgjørende at partene i alle deler av arbeidslivet bidrar til å styrke konkurransekraften og sysselsettingen ved å forholde seg lojalt til den økonomiske rammen som konkurranseutsatt sektor kan tåle, sier Bratten. – Med 212 000 arbeidsledige og permitterte, må hele arbeidslivet bidra med en ansvarlig lønnsvekst. Det gjelder også ledere og skjermet/offentlig sektor.

Legger til grunn at LO og NHO har truffet bedre på rammen i år

Bratten understreker at Spekter anser at LO og NHO har formidlet en troverdig ramme når de nå har anslått rammen for årets lønnsoppgjør til 2,7 prosent.  I fjor formidlet NHO og LO at rammen for lønnsoppgjøret var 1,7 prosent. Lønnsevnen i industrien var imidlertid bedre enn de trodde, slik at den gjennomsnittlige lønnsveksten ble på hele 2,2 prosent. I mellomtiden hadde partene i offentlig sektor blitt enige om rundt 1,7 prosent. 

– Spekter anser at rammen LO og NHO nå har kommunisert er troverdig. Det er selvsagt rom for at man ikke treffer helt med anslaget i et år med pandemi og massiv uforutsigbarhet, slik vi så i 2020, men slik Spekter ser det, er den anslåtte rammen nå realistisk,  sier Bratten.

– Det er grunn til å minne om at frontfagsmodellen, der LO og NHO forhandler først og legger normen for oppgjørene i andre sektorer, har tjent Norge godt gjennom mange år og har bidratt til verdiskaping, velferd og høy sysselsetting, påpeker Bratten. 

Forhandlingsstart i Spekter 14. april

Parallelt med meklingen mellom NHO og LO har det vært meklet om årets oppgjør for busselskapene. VY Buss er medlem i Spekter. Disse meklingene har også endt i enighet.

I Spekter starter de innledende sentrale forhandlinger onsdag 14. april. Deretter blir det gjennomført lokale forhandlinger, samt sentrale forhandlinger for helseforetakene. Datoer og frister for dette skal avtales med fagforeningene.