Streiken omfatter blant annet sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i sykehusene. I første omgang går 313 av Unios om lag 48 000 medlemmer ut i streik.

Sykehusene A-hus, Helse Bergen, Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital er omfattet av første uttak.

- Vi beklager at streiken kan berøre tilbudet til pasientene, men sykehusene vil uansett innrette driften slik at pasientbehandlingen er trygg og sikker, påpeker Bratten. 

 Fakta:

Gjennomsnittlig lønnsnivå før årets oppgjør (inkl tillegg for skift/turnusarbeid, men eksl overtid, avrundet til hele tusen)

  • Industriarbeidere: ca kr 507 000
  • Alle sykepleiere i helseforetak: ca kr 590 000
  • Sykepleiere: ca kr 554 000
  • Spesialsykepleiere:ca kr 627 000


Samlet lønnsvekst i perioden 2014- 2020

  • Når vi ser på perioden 2014-2020 er samlet lønnsvekst høyere i offentlig sektor enn i industrien. I denne perioden er samlet lønnsvekst for NSF og offentlig sektor om lag 17-18 prosent, mens samlet lønnsvekst for industriarbeidere er på underkant av 16 prosent.
     
  • Vi ser det samme bildet om vi ser på en lengre periode, for eksempel 2008-2020. I denne perioden er samlet lønnsvekst for NSF og offentlig sektor på ca. 48 prosent. Til sammenlikning er samlet lønnsvekst for industriarbeidere i perioden ca. 47 prosent.

Det er første gang siden 2010 at Unio/Norsk Sykepleierforbund og Spekter er i mekling om lønnsoppgjøret for helseforetakene.