Tema

Lønnsoppgjøret 2024

Webinar: Beregninger i hovedoppgjøret for Spekters medlemmer (ekskl. område 10 og 13)