Innledende sentrale forhandlinger med LO, Unio, San, Akademikerne og YS er gjennomført i enighet. Det samme gjelder med Norsk Journalistlag og Norsk flygelederforening. Det skal nå forhandles lokalt i den enkelte virksomhet. For helseforetak/sykehus og VY buss, er det avtalt egne forhandlingsløp som fremkommer nederst.

Status og frister for lokale forhandlinger i de ulike Spektervirksomhetene:
Område 1:KulturvirksomheterForhandlinger pågår
Område 2:Norges BankEnighet i forhandlinger
Område 3:AvinorEnighet med alle, unntatt NTL/LO Stat. Mekling berammet 11. juni
Område 4:Virksomheter med definerte samfunnsoppdragForhandlinger pågår
Område 5:Vy BussEnighet i forhandlinger
Område 6:NRKEnighet i forhandlinger
Område 7:TogForhandlinger pågår
Område 8:PostenForhandlinger pågår
Område 9:Øvrige virksomheterForhandlinger pågår
Område 10:Helseforetak med sykehusdriftFastsettes senere, med unntak av for forbund i Akademikerne (eksl. Legeforeningen), der fristen er 7. juni kl. 15.00
Område 11:Øvrige helseforetakForhandlinger pågår
Område 12:Virksomheter innen helse, velferd og oppvekstForhandlinger pågår
Område 13:Sykehus med driftsavtalerFastsettes senere, med unntak av forbund i Akademikerne (eksl. Legeforeningen), der fristen er 7. juni kl. 15.00

Videre sentrale forhandlingsløp for helseforetak/sykehus:

Torsdag 2. mai:
Forbudsvise sentrale forhandlinger med samtlige fagforeninger (overenskomstens del A1). Enighet er oppnådd med alle.

Mandag 6. mai:
Forbundsvise sentrale forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund (overenskomstens del A2). Enighet i sentrale A2-forhandlinger, lokale forhandlinger pågår.

Onsdag 15. mai:
Forbundsvise sentrale forhandlinger med forbund i LO og YS (overenskomstens del A2). Enighet i sentrale A2-forhandlinger, lokale forhandlinger pågår.

Onsdag 8. mai:
Forbundsvise sentrale forhandlinger med Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet (overenskomstens del A2). Enighet i sentrale A2-forhandlinger.

Mandag 3. juni:
Forbundsvise sentrale forhandlinger med Den norske legeforening (overenskomstens del A2).