Tema

Lønnsoppgjøret 2024

Se opptak: Informasjonsmøte om hovedoppgjøret 2024

Spekter informerte torsdag 11. april om lønnsoppgjørene i Norge generelt, om lønnsoppgjøret i Spektervirksomhetene spesielt og gav noen råd om de forestående forhandlingene.