Overenskomstens del A vil bli oppdatert for perioden 2024-2026 når oppgjøret er avsluttet i sin helhet.

Del A1 Sosiale bestemmelser: Overenskomstområde 10 - Helseforetak

Del A1 Sosiale bestemmelser: Overenskomstområde 13 - Sykehus med driftsavtaler

Del A2 Sentrale forbundsvise deler av overenskomsten

Forbundene i YS

Forbundene i LO

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Utdanningsforbundet