Tema

Lønnsoppgjøret 2024

Opptak fra årets Vinterkonferanse: Økonomiske utsikter og om hva som kan møte oss i hovedoppgjøret 2024