Bratten understreker at det viktigste målet med lønnsoppgjørene i alle sektorer i 2024, er å sikre at lønnsveksten holdes på et nivå som gjør at prisveksten ikke stiger, og slik at renten kan gå ned igjen.

- Spekter kommer som vanlig til å legge normen fra frontfaget til grunn for våre forhandlinger, sier Bratten. Normen fra frontfaget er ikke en fasit. Partene i den enkelte Spekterbedrift må i sine lokale forhandlinger ta utgangspunkt i virksomhetens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter.

Bratten peker ellers på at de sentrale tilleggene som er avtalt i frontfagsoppgjøret er høyere enn hva som har vært vanlig.

- Det er noe overraskende at frontfagspartene for andre år på rad har valgt å avtale så vidt høye tillegg sentralt. Den økonomiske situasjonen og lønnsevnen varierer for tiden mye mellom bransjer og bedrifter, og høye sentrale tillegg kan bli krevende for enkelte bedrifter, sier Bratten.

Forhandlingsstart i Spekter 9. april

I Spekter starter de innledende sentrale forhandlinger tirsdag 9. april. Deretter blir det gjennomført lokale forhandlinger i de enkelte medlemsvirksomhetene, samt sentrale forhandlinger for helseforetakene. Datoer og frister for dette skal avtales med fagforeningene.