Forhandlingene i Spekterområdet startet i dag, med innledende sentrale forhandlinger med hovedorganisasjonene LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS. 

Frontfagsforhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundetsom ble avsluttet søndag. NHO kommuniserte i samråd med LO en ramme for årets oppgjør på 5,2 prosent. Det er denne normen som også vil være grunnlaget for oppgjøret i Spekter.