Tema

Lønnsoppgjøret 2023

Webinar: Informasjonsmøte om mellomoppgjøret 2023 (kun for Spekters medlemmer)

Tirsdag 25. april informerte Spekter om resultatet fra de innledende sentrale forhandlingene.