Dette innebærer at partene lokalt i Spekters medlemsvirksomheter heller ikke kan iverksette forhandlingsaktivitet. Vi vil komme tilbake med informasjon når nytt tidspunkt for forhandlingene er avklart.

Informasjonsmøtet for medlemmer avlyses

I og med at oppstarten av forhandlingene i Spekterområdet utsettes, avlyses også informasjonsmøtet som var planlagt for Spekters medlemmer torsdag 20. april. Ny dato vil bli fastsatt senere, og vi vil sende ny innkalling.