Oppgjøret er i tråd med normen fra frontfaget, og omfatter helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg diakonale sykehus.