Det store flertallet av sykehusansatte medlemmer av LO og YS sikres et lønnstillegg på 23 000 kroner. Ansatte i fagarbeiderstilling vil fra 1. oktober tjene minimum 500 000 kroner etter 16 år.

Forhandlingene har omfattet landets helseforetak med sykehusdrift, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg diakonale sykehus.