Det skal nå forhandles videre med fagforeningene i Unio, LO og YS lokalt i de enkelte medlemsvirksomhetene i Spekter (for sykehus gjelder annet forhandlingsløp, se under). 

Spekter gjennomfører innledende sentrale forhandlinger med Akademikerne og SAN torsdag 27. april.

Forhandlinger for sykehusene starter 31. mai

For sykehusene er det avtalt et eget forhandlingsløp, som starter med sentrale forbundsvise forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund 31. mai, med forbund i LO/YS 7. juni og med Unio-forbundene Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet 5. juni.

Det vil bli avtalt forhandlingsdatoer for andre fagforeninger i sykehusene senere.