Tema

Lønnsoppgjøret 2022

Webinar: Informasjonsmøte om Hovedoppgjøret 2022 (kun for Spekters medlemmer)

Spekter informerte om resultatet fra de innledende sentrale forhandlingene med LO Stat, YS-Spekter, Unio, SAN og Akademikerne.