Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral A-del og en lokal B-del. I tillegg er det egne sentrale avtaler for helseforetakene.

A-delen forhandles mellom Spekter og hovedorganisasjonene, og det er denne delen partene forhandler om innledningsvis i forhandlingsløpet. I de innledende forhandlingene skal blant annet det videre forhandlingsløpet avtales, samt bestemmelser som er felles for alle Spektervirksomheter.