Det mest krevende spørsmålet er hvilken pensjonsordning som skal gjelde for de respektive kulturvirksomhetene.

Da den over syv uker lange kulturstreiken ble avsluttet med riksmeklerens hjelp i oktober 2021, var Spekter og LO Stat enige om å innføre en tjenestepensjon med livsvarig utbetaling og lik årlig utbetaling for kvinner og menn.

Et partssammensatt utvalgsarbeid i etterkant av streiken i fjor høst, har sett på ulike modeller for å sikre lik årlig utbetaling for kvinner og menn. For teatrene, orkestrene og operaen har det vært viktig å finne frem til en løsning som også sikrer de mange frilanserne i dette feltet like gode pensjonsordninger som de fast ansatte.   

- Vi ser vi frem til at vi med riksmeklerens bistand får anledning til å diskutere tematikken videre med LO Stat, og håper vi kan finne en løsning, sier Bratten.