Resultatet er i tråd med de inntektspolitiske forutsetningene for lønnoppgjørene i Norge i år, og innebærer blant annet at alle sykehusansatte sykepleiere sikres et lønnstillegg på minst 5 prosent.

- Vi har strukket oss langt for å komme fram til en løsning for å unngå streik og konflikt, men har fått gjennomslag for en profil og innretning på lønnstilleggene som er viktig for arbeidsgivers behov for best mulig drift i sykehusene, sier Bratten.

-Spekter og sykehusene er særlig fornøyd med at lørdags- og søndagstilleggene blir økt, slik at sykepleiere som jobber i helgene får noe bedre betalt. Det er også bra at vi har fått til en innretning der sykepleiere med fire-åtte års erfaring er prioritert, for å bedre muligheten for å beholde disse, sier Bratten.

Sykepleiere med minst ti års erfaring skal fra 1. mai tjene minimum 565.000, og spesialsykepleiere/jordmødre med minst ti års erfaring vil tjene minimum 650.000 kroner fra 1. oktober.