Det er avtalt at de lokale forhandlingene i Spekters medlemsvirksomheter med SAN skal være avsluttet innen 16. mai, med unntak av i sykehusene, der forhandlingene skal være avsluttet innen 16. juni. 

For Akademikerne i sykehusene, skal de lokale forhandlingene være avsluttet 16. juni. Dette gjelder ikke for Den norske legeforening, der det er avtalt forbundsvise sentrale forhandlinger 13. juni. Frist for eventuelle lokale forhandlinger med Legeforeningen i sykehusene vil bli fastsatt senere.