Partene kom i natt til enighet innenfor en ramme tilsvarende frontfagsoppgjøret.

Resultatet innebærer at man har sikret en ansvarlig lønnsvekst i den kommende toårsperioden, og et godt grunnlag for å sikre arbeidsplasser i en bransje med utfordrende økonomi som følge av koronapandemien.