Alle tariffavtaler gjelder inntil videre.

- Dette ble den eneste riktige beslutningen i den situasjonen Norge er i om dagen, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten. - Jeg er glad alle partene var enige i dette.