Arbeidsgiverforeningen Spekter og de to LO-forbundene Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivførerforbund er sterkt bekymret for situasjonen som har oppstått for togoperatørene etter at en bro i Ringebu i Gudbrandsdalen kollapset mandag 14. august. 

Både persontransporten og godstransporten på jernbanen er nå i krise. Både passasjerene og godskundene er rammet. Togoperatørene var hardt presset økonomisk før banen ble stengt. Selskapene har ikke økonomiske ressurser til å selv dekke kostnadene som følge av at jernbaneforbindelsen er borte. Hvis situasjonen vedvarer uten kompensasjon, kan det bli kroken på døra, både for SJ og for godstransport på bane i Norge, advarer Spekter og LO-forbundene samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).  

 – SJ Norge mister 5 millioner kroner i uka i billettinntekter, i tillegg til at de har fått store kostnader til buss for tog, mens CargoNet har tapt mellom 1 og 2 millioner kroner om dagen på at Dovrebanen er stengt. Dette understreker alvoret i situasjonen, når vi vet at det vil ta tid å få på plass en ny bro selv om Bane NOR jobber så fort som overhodet mulig, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. 

– Nå må regjeringen og samferdselsministeren komme på banen. Vi ber om et snarlig løfte om økonomisk hjelp. I tillegg til kompensasjon for inntektsbortfallet, må staten også dekke ekstrakostnadene for buss for tog, supplerer forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund.  

– Rørosbanen får nå en tilpasset ruteplan som får fram en del av godset. Buss for tog og ekspressbusser får også fram en del av passasjerene. Men avbøtende tiltak må ikke være en sovepute. Det er kritisk at operatørene får økonomisk støtte og at vi får på plass en kjørbar skinnegang på Dovrebanen, utdyper forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.  

Les hele oppropet fra Spekter, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivførerforbund her:  (PDF, 107KB)