Veiledningen "Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte" kan hjelpe deg til å finne svar på disse spørsmålene og er ment å være et verktøy for ledere og tillitsvalgte på alle nivåer i virksomheten.

Til tross for at det finnes mange bestemmelser som omtaler samarbeid og medvirkning på arbeidsplassen, viser erfaringer at lover og regler alene ofte ikke er nok for å lykkes med et godt samarbeid.

Gode samarbeidsforhold partene imellom avhenger også av god kommunikasjon, gjensidig respekt, tillit og personlige relasjoner.

"Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte" gir gode råd, veiledning og har forslag til øvelser som kan bidra til å utvikle god kommunikasjon og et godt forhold mellom ledere og tillitsvalgte.

Veiledningen er utarbeidet av et partssammensatt utvalg som har bestått av representanter fra LO Stat, SAN, YS-Spekter, Akademikerne, Unio og Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Trykk på bildet for å komme til veilederen.