Dette er et innlegg av Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten, i Dagens Næringsliv, 10. september (Teksten er også gjengitt under).

Rundt ti tusen av landets innbyggere skal i dag velges inn i kommunestyrer og fylkesting, og dermed ta politisk lederskap. Fire år med store mengder sakspapirer, fare for utstrakt hets fra nettroll, sene kvelder og bruk av fritid til fellesskapets beste - og svært lav kanapé/prosecco-faktor møter dere. Det står utelukkende respekt av dere som de neste fire årene skal ha disse ledervervene.

Fra et arbeidslivsperspektiv sender jeg med dere disse forhåpningene:

 1. Vi som har fulgt valgkampene lokalt, er litt betenkt over at journalistene har spurt dere mer om statsråders omgang med habilitetsregelverket enn om hvilken politikk dere skal føre i kommunene når det blir en eksplosiv økning av borgere som rettmessig vil trenge omsorgs- og helsetjenester, samtidig som mangelen på arbeidskraft også vil ha noe eksplosivt over seg.  I den fireårsperioden dere går inn i nå, vil det bli 31 prosent flere over 80 år, og en nedgang på 0,4 prosent i aldersgruppen under 60 år, altså der arbeidskraften er. Om 40 år vil det være over 770 000 FLERE innbyggere over 67 år, og 200 000 FÆRRE i arbeidsfør alder. Det blir en nesten ufattelig knapphet på arbeidskraft. Mitt råd til dere er å ha Regjeringens perspektivmelding på nattbordet. Hadde Finansdepartementet vært et politisk parti, hadde jeg tungt vurdert å stemme på dem, for de beskriver utfordringene helt presist.
   
 2. Fint om dere ikke herser for mye med de som driver økonomisk verdiskapning. Selv om noen tullebukker der ute prøver å unndra seg skatt og lure de ansatte, så er de fleste næringsdrivende greie folk som stort sett betaler sin skatt med glede, og som genuint ønsker å skape og opprettholde arbeidsplasser. Min erfaring er at dere lokale folkevalgte er godt i stand til å forstå dette. Bruk deres kritiske sans hvis dere får med for mange lapper i votten fra sentralt partikontor i Oslo om at dere skal forby både det ene og det andre. Det er dere som vet best hva som passer i deres kommune. Det er derfor det heter lokaldemokrati. For hver arbeidsplass som forsvinner i oljenæringen, forsvinner også 34 millioner i økonomisk verdiskapning. Det skal godt gjøres å finne en næring som gir så mye skattepenger pr sysselsatt. Det er heller ikke bare kommunene som vil komme til å trenge arbeidskraft – det gjelder i høyeste grad også næringslivet. Det er for øvrig greit at dere vet at rundt tjue prosent av offentlig velferdstjenesteproduksjon utføres av private og ideelle aktører på oppdrag fra blant andre kommunene, sånn i tilfelle dere har gått til valg på at kommunen selv skal bygge opp og drifte disse tjenestene.
   
 3. I løpet av høsten håper jeg dere avslutter aktiviteten i det mer studiesirkelorienterte valgkamparbeidet, og retter mer praktisk oppmerksomhet mot lokalt nærings- og arbeidsliv. Hva med en handlingsregel om at dere skal teste konsekvensen av alle politiske vedtak opp mot hvordan vedtaket slår ut på bedrifts- og virksomhetsnivå først?
   
 4. Mange av dere blir nå eiere av ulike kommunale selskaper og virksomheter. Styrene og lederne der har behov for at dere som eiere gir tydelige mandater for virksomhetens ønskede utvikling. Samtidig trenger de frihet til å lede. Det siste de trenger er detaljregulering fra kommunestyre- eller fylkestingssalen. Av og til må politisk klokskap – sunt bondevett som det også kalles – brukes til å holde fingrene unna. Ta en lokal tillitsreform - la styret på teatret eller i bestillerselskapet gjøre jobben sin innenfor et overordnet mandat dere gir, og la lederne være ledere.
   
 5. ​​​Med alle de utfordringene kommuneøkonomien vil ha fremover, vil kommunestyrer og fylkesting som samler seg om konsensusorienterte prosesser der pragmatisme er hakket mer viktig enn prinsipper og ideologiske kjepphester, være en velsignelse for landet. Hva med å arrangere noen fakkeltog for de helhetlige prioriteringer? Hadde ikke det vært gøy?

Uansett ønsker jeg dere varmt lykke til. Tusen takk for at dere engasjerer dere på vegne av oss alle.