I et intervju med Dagens Næringsliv i dag forklarer administrerende direktør Anne-Kari Bratten hvorfor Spekter har ledelse som tema på årets konferanse. - Fordi vi vil realitetsorientere politiske slagord, som for eksempel «sikre gjennomføringskraft», og «styre i stort og ikke i smått». Vi vil ha en gjennomgang av hvordan vi skal få til dette innenfor den norske modellen. Alle snakker også om produktivitet. Men hvis regjeringen gjennomfører all den valgfriheten den snakker om, så vil flere jobbe deltid og produktiviteten faller. Regjeringen burde vise handlekraft ved å sette ned det arbeidstidsutvalget som den har varslet, sier Bratten til DN. 

Les hele intervjuet med Anne-Kari Bratten i Dagens Næringsliv 18. mars 2014.