Bratten advarte sterkt mot å skyve modellen foran seg som et skjold mot endring.

- Modellen er skapt for å bidra til endring og utvikling, ikke til å konservere gårsdagens løsninger når morgendagen krever noe annet. Det gjelder i alt fra lover, velferdsordninger og til tariffavtaler.

Hun understreket videre at stødige samarbeidspartnere, som partene i arbeidslivet er, fremover bør være stadig mer attraktive for myndighetene og politikerne.

Må ikke sementere ordninger som hindrer oppslutning om organsiert arbeidsliv

Den norske modellen og trepartssamarbeidet avhenger av høy oppslutning om organisasjonene på både arbeistaker- og arbeidsgiversiden, slik at disse kan forplikte mange. Bratten påpekte at det er bekymringsfullt at organisasjonsgraden går ned blant norske arbeidstakere.

- Dessverre har vi også sett eksempler på at bedrifter melder seg ut av arbeidsgiverforeninger for å bli kvitt tariffavtaler som ikke lenger er tilpasset driftsbehovene – og som man ikke får endret. Det bør vi parter ta som et tydelig signal. Vi kan ikke hugge tariffavtalene i stein, påpekte Bratten.

Hun påpekte også at det er en realitet at dagens AFP ordning sparer bedrifter som ønsker å stå utenfor det organiserte arbeidslivet for høye kostnader.

- Slik det er i dag, fungerer AFP-ordningen som en konkurranseulempe for det organiserte arbeidslivet. De som nå velger å stå utenfor, sparer penger. De som er organisert får en ekstra regning. Ordningen bør derfor gjøres obligatorisk for alle, eller legges inn i folketrygden, mente hun.   

Supermodellen baseres på godt partssamarbeid i den enkelte virksomhet

Hun påpekte videre at dersom den norske modellen fortsatt skal være en supermodell, må vi huske at det er typisk norsk at arbeidsgiver og de ansatte samarbeider.

- Suksesskriteriene for et godt partssamarbeid i virksomhetene, er kort oppsummert felles virkelighetsforståelse og solide prosesser mellom ledelse og tillitsvalgte, sa Bratten.

Under arrangementet var det også innlegg og innslag fra en del av Spekters medlemsvirksomheter. Ledere og tillitsvalgte fra Stavanger universitetssykehus, NRK, Statnett og Bane NOR bidro til å synliggjøre eksempler på godt partssamarbeid.