Dette heftet er laget av et partsammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, UNIO, Akademikerne, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Dette partsammensatte utvalget ble etablert i forbindelse med Etter- og videreutdannings (EVU)-reformen i 1998. Utvalget har jobbet med en rekke temaer og problemstillinger som har blitt reist mellom partene i forbindelse med overenskomstforhandlinger eller hovedavtaleforhandlinger. Eksempler på slike temaområder er likestilling, integrering, utdanning og arbeid, virksomhetsbasert kompetanseutvikling, samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte m.m.

Hovedavtalen og den norske modellen forside

Hovedavtalen og den norske modellen

Klikk på bildet for å komme til veilederen.