Green Producers Tool (GPT) er et klimaverktøy utviklet av og for kultursektoren. Verktøyet gjør det enkelt å måle CO2-utslipp, planlegge, redusere og rapporter på utslipp knyttet til produksjoner og oppsetninger. Det er CICERO – Senter for klimaforskning som står bak alle beregninger i verktøyet.  

Fra før brukes verktøyet av produsenter innen film og tv, festivaler og events. Nå skal det også introduseres i scenekunsten, mens idretten vil ta det i bruk senere i år. I løpet av 2025 vil dessuten kunst og museer innlemme det nye verktøyet i sitt klimaarbeid.  

Arbeidsgiverforeningen Spekter inngikk i juni i år en avtale med Green Producers Club (GPC) om å tilby verktøyet for alle kulturinstitusjonene tilknyttet vår forening. – Spekters medlemmer får gjennom denne avtalen tilgang til verktøyet til redusert pris. I tillegg får våre medlemsvirksomheter muligheten til å inngå i et nettverk for kompetansedeling og læring i det videre grønne omstillingsarbeidet. I tillegg får vi i Spekter samlet viktige data og fakta, som styrker vårt politiske arbeid for grønn omstilling, sa direktør for samfunnspolitikk i Spekter, Odd Erik Stende da avtalen var inngått. 

Under lanseringen av verktøyet tilpasset scenekunsten mandag 25. september, vil du bl.a. få informasjon om bruken direkte fra GPC, som har utviklet verktøyet, og Den Norske Opera & Ballett, som i løpet av to år har kartlagt alle tenkelige klimamessige aspekter ved en sceneoppsetning. Du vil også få høre erfaringer med bruken av verktøyet fra NRK, som har benyttet det i snart ett år.  

Det blir lett servering og mulighet for mingling både før og etter arrangementet. 

Tid: Mandag 25. september kl. 17.30-18.45 (dørene åpner kl.17.00). 

Sted: Den Norske Opera & Ballett (scene 2), Oslo. Arrangementet vil også bli streamet.  

For mer informasjon og påmelding klikk her: