– Spekter er veldig glade for dette samarbeidet, og vi er sikre på at det kan hjelpe våre kulturmedlemmer i deres arbeid med å redusere sine klimagassutslipp, sier Odd Erik Stende, direktør for samfunnspolitikk i Spekter.

Green Producers Tool er utviklet av kulturaktører, med støtte fra Norges forskningsråd, Oslo kommune og EU. Verktøyet, som er kvalitetssikret av forskere ved CICERO – Senter for Internasjonal klimaforskning, gjør det mulig å både måle egne klimagassutslipp og finne løsninger for hvordan kutte i utslippene.

– Spekters medlemmer får gjennom denne avtalen tilgang til verktøyet til redusert pris. I tillegg får våre medlemsvirksomheter muligheten til å inngå i et nettverk for kompetansedeling og læring i det videre grønne omstillingsarbeidet. I tillegg får vi i Spekter samlet viktige data og fakta, som styrker vårt politiske arbeid for grønn omstilling, sier Stende.

Spekter-medlem Den Norske Opera og Ballett er blant dem som har vært med å utvikle Green Producers Tool. De er også, i likhet med et annet av Spekters medlemsvirksomheter – NRK, medlem i nettverket Green Producers Club.

Fornøyd med å få Spekter som partner

– Vi er svært fornøyde med å få med Spekter som Club Partner i GPC. Dette vil sikre oss god oversikt over behov, utfordringer og ønsker blant medlemmene de representerer i kultursektoren. Flere av dem er allerede aktive i GPC, der de både måler egne produksjoner og arrangementer, men også bidrar til kunnskapsdeling på tvers av sektoren, sier GPC-grunnlegger Mads Astrup Rønning. 

– Avtalen med Spekter fører oss et skritt nærmere vårt mål om å få flest mulig til å benytte samme metodikk når de måler og rapporterer utslipp. Dette sikrer kvalitative data som vil gi beslutningstagere både på virksomhetsnivå og et godt beslutningsgrunnlag til å iverksette tiltak som sikrer en raskere grønn omstilling, men som også forhåpentligvis gjør det enklere å produsere og arrangere bærekraftig kultur over hele landet, sier han.

Spekter har inngått avtale med Green Producers Club (GPC). Ved signeringen deltok Mads Astrup Rønning fra GPC (nr. 2 f.v.), sammen med følgende fra Spekter (f.v.): Åslaug Løseth Magnussen, Odd Erik Stend, Mekonnen Germiso og Astrid Driva Rødsand
Spekter har inngått avtale med Green Producers Club (GPC). Ved signeringen deltok Mads Astrup Rønning fra GPC (nr. 2 f.v.), sammen med følgende fra Spekter (f.v.): Åslaug Løseth Magnussen, Odd Erik Stende, Mekonnen Germiso og Astrid Driva Rødsand.