De nye sikkerhetskravene følger opp tilrådning fra Statens havarikommisjon om å heve kollisjonssikkerheten i buss etter flere bussulykker de siste årene som har vist at sjåføren har vært særlig utsatt.

Kravet framskyndet etter initiativ fra organisasjonene

Statens vegvesen foreslo opprinnelig at kravet skulle gjelde fra 1. juni 2024. Etter den tragiske kollisjonen mellom to busser i Fredrikstad 28. desember i fjor, hvor en sjåfør omkom og en annen ble hardt skadd, tok Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Spekter og NHO Transport sammen initiativ overfor samferdselsministeren for å få framskyndet kravet, noe Samferdselsdepartementet har fulgt opp.

Felles jobbing for internasjonal standard

Kravet som nå er innført i Norge er fortsatt ikke vedtatt som standard i EU eller FN. En internasjonal standardisering ville i tillegg til bedre trafikksikkerhet internasjonalt også kunnet bidra til mer effektive innkjøp og lavere kostnader.

Den 10. oktober arrangerer KS, NHO Transport, Spekter, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Jernbanearbeiderforbund og Busworld seminar om sjåførsikkerhet. Dette skjer på Europas største messe for bussbransjen, Busworld Europe i Brussel. Seminaret er støttet av Samferdselsdepartementet.

Seminaret åpnes av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Det legges fram en fagrapport fra Transportøkonomisk institutt om status og mulige tiltak for bedre sjåfør- og trafikksikkerhet i bussbransjen. Representanter fra bussjåførene, bussprodusenter og kollektivselskap vil også delta.