Bakgrunnen for initiativet er den tragiske møtekollisjonen i Fredrikstad 28. desember i fjor mellom to busser tilhørende Spekters medlem Vy Buss, som førte til at en bussjåfør ble drept og den andre hardt skadd. Både denne og tidligere ulykker med buss har tydeliggjort behovet for at man raskt får innført nytt og bedre sikkerhetsutstyr i bussene, mener partene i bussbransjen, representert ved Arbeidsgiverforeningen Spekter, NHO Transport, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet.

De seks organisasjonene arrangerte 11. januar et felles møte, der Havarikommisjonen redegjorde for hva som var deres tilråding etter at de hadde undersøkt to dødsulykker med buss i henholdsvis 2021 og 2017. Havarikommisjonens anbefaling om å innføre obligatorisk krav om ekstra styrke og beskyttelse i fronten på alle busser i Norge, er nå til vurdering i politisk ledelse i Samferdselsdepartementet.

De seks organisasjonene ble på bakgrunn av dette enige om å sende et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for å be om et snarlig møte for å diskutere hva som kan gjøres for å styrke arbeidet for å øke sikkerheten for bussjåfører, herunder å fremskynde iverksetting av en forskrift hvor det blant annet tas inn krav om å følge den europeiske sikkerhetsstandarden R29 (frontbeskyttelse) for alle busser i løyvepliktig trafikk. I tillegg er det ønskelig å diskutere hva som kan gjøres for å få utviklet gode, internasjonale krav til sikkerhet.

Videre ble man enige om å sende et felles skriv til alle fylkeskommunale oppdragsgivere, hvor det blir påpekt at krav om R29-standarden bør inngå i alle fremtidige anbud fra nå, selv om forskriften etter planen først iverksettes 1. juni 2024. Dette skyldes at nye busser knyttet til nye anbud sannsynligvis ikke vil bli levert før andre halvår 2024 siden anbudsprosessen tar tid. I tillegg er det lang leveringstid på nye busser. Ruter har i sin seneste anbudskonkurranse stilt obligatorisk krav om dette. Organisasjonene ber også om at alt sikkerhetsutstyr spesifisert i Ruters siste anbud inngår som "skal krav" ved fremtidige anbudsprosesser i alle administrasjonsselskapene.

– I notatet de seks organisasjonene har sendt til oppdragsgiverne har partene presisert at vi ikke ønsker at det skal konkurreres på sikkerhet ved fremtidige anbud. Dermed må alle sikkerhetselementer inngå som «skal-krav» og ikke «bør-krav», sier forhandlingsdirektør i Spekter, Bjørn Skrattegård i en kommentar til det felles initiativet.

 Les brevet til Samferdselsministeren her: (PDF, 156KB)

Les notatet til oppdragsgiverne her: (PDF, 99KB)