Spekter understreker at virksomhetene selv må vurdere om de har økonomiske ressurser til en slik forskuttering.

I de siste dagene har det vært et massivt press på NAV rundt håndtering av permitteringer og utvidet omsorgs- og sykelønnsperiode for staten i forbindelse med koronapandemien. Flere tiltakspakker er lansert fra Regjeringen, og staten har overtatt store deler av virksomhetenes økonomiske forpliktelser i forbindelse med permittering og sykefravær.

Det kan ta noe tid før NAV har systemer for dette på plass. NAV har også gitt tilbakemelding på at de ser positivt på at de virksomheter som har mulighet til det bidrar med utbetaling av permitteringslønn, omsorgspenger og sykepenger i denne perioden. Dette vil blant annet bidra til at folk kan være sikret inntekt i en krevende periode.

NAV jobber nå med å tydeliggjøre hvilke bestemmelser som skal gjelde. Det samme gjelder for ikrafttredelsestidspunkt m.m. Dette vil trolig bli fastsatt i egen forskrift. Det er sagt at alle utlegg vedrørende dagpenger ved permittering, omsorgslønn og sykelønn skal refunderes fra NAV.

Les mer om sykepenger og omsorgspenger i forbindelse med koronapandemien

Viktig å registrere forskuttering på nav.no

Det er imidlertid svært viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere registrerer seg på nav.no, og opplyser om at arbeidsgiver har forskuttert disse midlene, så vil dette bli refundert i ettertid.