- Jeg ser frem til å bidra til å videreføre det arbeidet Spekter allerede gjør og er blitt kjent for i det norske trepartssamarbeidet, nemlig å være en kompetent, offensiv og nytenkende arbeidsgiverforening og en seriøs, men krevende forhandlingsmotpart, sier Reitan Jenssen.

Det ble også valgt ny nestleder i styret, Ingrid Røynesdal, administrerende direktør i Oslo-Filharmonien.

De øvrige styremedlemmene i Arbeidsgiverforeningen Spekter for 2020-2021 er: 

  • Stig Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF, ny
  • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse Vest RHF, ny
  • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef, NRK AS, gjenvalgt
  • Åsne Havnelid, administrerende direktør, Norsk Tipping AS, gjenvalgt
  • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge AS, gjenvalgt
  • Auke Lont, konsernsjef, Statnett, ikke på valg i år

Varamedlemmer til styret:

  • Anne Kathrine Slungård, direktør, Trondheim Symfoniorkester, ny
  • Birthe K. W. Sjule, administrerende direktør, Sporveien Trikken AS, ny
  • Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør, Fürst medisinsk laboratorium, ny
  • Øystein Mæland, administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF, gjenvalgt

Alle valg ble foretatt enstemmig og i tråd med valgkomiteens innstilling.