- Spekter har aldri hatt flere medlemmer enn nå, og medlemstilfredsheten har heller aldri vært høyere, sa Jenssen, før han la til at han så frem til å videreføre styrearbeidet langs de strategier som er utviklet under tidligere styrelederes ledelse. 

Tradisjonen tro når det gjelder tidligere styreledere i Spekter, fikk også Herlof Nilssen en Finn Graff-tegning av seg selv i gave fra Spekter.

- Jeg har samarbeidet med Herlof Nilssen i Spektersammenheng siden 2001, og har alltid satt pris på hans stødige og langsiktige tenkning. De siste fire årene med Herlof Nilssen som styreleder har bidratt ytterligere til Spekters utvikling. Vi i administrasjonen har satt pris på Nilssens kunnskapsrike og profesjonelle måte å få til et godt og effektivt samarbeid mellom styre og administrasjon på, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.  

Nilssen har som kjent fratrådt som administrerende direktør i Helse Vest RHF, og forlater dermed styret i Spekter. Det gjør også styrets nestleder Geir Isaken, som har varslet at han slutter som konsernsjef i Vy-gruppen AS. Styremedlem Stein Kinserdal og varamedlem Grethe Aasved avsluttet også sine periode ri Spekters styre.|

- Jeg vil takke dem alle for samarbeidet, og ser fram til fortsatt god dialog og diskusjoner med dem både i Spektersammenheng og på andre arenaer, sier Bratten.

Bernt Reitan Jenssen ny styreleder

Generalforsamlingen valgte administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter AS som ny styreleder i Spekter, og administrerende direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien som nestleder.

Oversikt over hele Spekters styre finnes her

Generalforsamlingen behandlet også saker knyttet til Spekters vedtekter, valg av valgkomité og årsberetning for 2019. Oppdaterte oversikter finnes her

Spekters valgkomité

Spekters vedtekter

Spekters årsberetning 2020