Spekter kom i dag til enighet med forbundene tilknyttet samtlige hovedorganisasjoner om overenskomstens del A1, som omhandler sosiale bestemmelser for sykehusene. Avtalene videreføres uendret. 

Det skal nå gjennomføres videre forbundsvise sentrale forhandlinger med de fagforeningene som har sentral avtaledel, mens de øvrige forbundene forhandler alt lokalt. 

Tidsplanen for de videre forhandlingene finner du her