Det er ikke avtalt noen lønnsmessige tillegg i disse forhandlingene, og datoer for videre forhandlingsløp i helseforetakene (A1, A2 og B-delsforhandlinger) vil bli avtalt senere. 

Det er også med Akademikerne avtalt at arbeidet i det sentrale Partssammensatte utvalget for Samarbeid, integrering og kompetanse videreføres, og at en del tematikk knyttet til blant annet kompetanse skal diskuteres i utvalget. I tillegg er det enighet om å diskutere ulike sider knyttet til miljø og bærekraft inn mot de neste hovedavtaleforhandlingene.

Last ned protokoller fra forhandlingene her.