Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral A-del og en lokal B-del. Det er A-delen, som forhandles mellom Spekter og hovedorganisasjonene, som det nå er enighet om med LO, Unio, YS og SAN. For helseforetakene skal det i tillegg forhandles om sentrale forbundsvise avtaler senere.

Det blir nå oppstart av forhandlinger lokalt i Spekters medlemsvirksomheter om B-delene (unntatt helseforetak og andre sykehus, der det blir avtalt et eget forhandlingsløp).

- Norsk økonomi og arbeidsliv er i en svært krevende situasjon. Det blir viktig at de lokale partene som skal forhandle i den enkelte virksomhet følger opp den normen som er lagt fra frontfaget, sier Bratten.

Det skal gjennomføres A-delsforhandlinger med Akademikerne fredag 28. august.

Last ned protokoller fra forhandlingene her