Arbeidslivssenterets store kongress, understreket Bratten at den norske modellen må videreutvikles for at den skal fortsatt skal være et kraftfullt virkemiddel i den omstillingen Norge står overfor.

Hun refererte til FAFO, som i sitt forskningsprosjekt NORDMOD (2014), oppsummerer at det at det må kraftfulle politiske grep til for å opprettholde modellen slik vi har kjent den til nå, og at de nordiske landene må omstille seg kraftigere enn hittil.

- Den norske modellen utfordres ved at velferdsstaten er under press. Staten kan ikke løse alt, og det er høye forventninger til arbeidslivet, som både skal både sikre inkludering og øke produktiviteten. Det er heller ikke tvil om at omstillingen vil gi press på hva som skal være innholdet i tariffavtalene, sa Bratten.

Hun slo fast at for å sikre den norske samarbeidsmodellen, er det avgjørende å skape en felles oppfatning av de utfordringene vi står overfor, nemlig at vi må jobbe mer og vi må øke produktiviteten.

- Den norske tradisjonen med at vi løser saker i fellesskap, har tillit til hverandre og har tro på at ledernes beslutning blir bedre dersom de søker råd hos de ansatte fremmer både innovasjon og produktivitet. Derfor må tillitsvalgte og ansatte bidra til at lederne som har ansvaret for virksomhetene, får et best mulig grunnlag til å fatte gode beslutninger når de skal lede virksomhetene gjennom en tid som kan bli noe mer krevende enn det vi har hatt de siste årene, sa Bratten.

Politikerne må prioritere

Bratten etterlyste også tydeligere politiske prioriteringer.

- De politiske prioriteringene må bli tøffere. Vi kan ikke bevilge oss alt vi har bevilget oss før når oljeinntektene reduseres og det blir en stor økning i antallet eldre som trenger velferdstjenester, sa Bratten.