Kinserdal gjorde det klart at lederne seg må skape seg handlingsrom. Helhet, handlingskraft og gjennomføringsevne er avgjørende for å bringe sykehusene og offentlig sektor videre.

- Ledere i offentlig sektor vet tross alt hva de går til.  Mye av samfunnsoppdraget er definert i lov og oppdragsdokument.  Da må man se mulighetene, ikke hindrene, mente Kinserdal

Han viste til at det har vært mange øvelser i sykehus på å adressere utfordringene til eierne.

- Men man må ”selge de jordbærene man har”. Sykehusdrift er ikke et stort fellesprosjekt, det finnes ulike interesser og agendaer. Målene er mange, og de er til dels mostridende. Ledelsens oppgave er å sørge for at fagfolk får gjort jobben sin, sa Kinserdal.

- Det blir et gap mellom etterspørsel, reelt behov og evne til å levere. Dermed oppstår den velkjente velferdsspagaten. På den ene siden har vi det offentlige tilbudet, på den andre de stigende forventingers misnøye, sa Kinserdal

Kinserdal pekte også på at det er mange rapporteringsregimer som skal ivaretas og at mange statlige tilsyn er på banen. -Ingen av dem har ansvar for helheten, bare for sitt område, sa han.

Fellesprosjektet har gjort det mulig å bli mer effektive

- Ledelse betyr noe, sa administrerende direktør i Vinmonopolet, Kai G. Henriksen, på dagens Spekterkonferanse. Det er nærmeste leder som skaper de fornøyde medarbeiderne. Og fornøyde ansatte er en forutsetting for å lykkes med service. Gjennom dette har Vinmonopolet blitt mer effektive.

Henriksen fortalte om Vinmonopolets fellesprosjekt. Han valgte å gjennomføre en inkluderende prosess som varte 1,5 år når han skulle identifisere Vinmonopolets mål og utarbeide et fellesprosjekt.

- Kåring av årets butikk er en konkretisering av fellesprosjektet, fortsatte Henriksen. Gjennom arbeidet identifiseres beste praksis, vi synliggjører de beste presentasjonene og skaper positivt engasjement. Samtidig stimulerer det til prestasjonsforbedringer.

Enkel lederfilosofi

- Jo eldre jeg blir, jo enklere tenker jeg, sa regissør Marit Moum Aune på Spekterkonferansen.

Regissør Marit Moum Aune snakket om sine erfaringer fra ledelse i teater. Hun har ingen formell utdannelse men har jobbet som profesjonell instruktør i 25 år. Moum Aune har nylig regissert forestillingen ”Leve Posthornet” for Riksteateret.

Hun delte med tilhørerne hvilke forhold hun legger ved på i sin lederfilosofi. - Husk å gi tilbakemeldinger, hold forventningene nede og aldri utsett en deadline, forsatte Moum Aune.