Den tidligere helseministeren trakk frem ti konkrete erfaringer fra sine åtte år som statsråd i to ulike departementer. Han poengterte viktigheten av at politikere gir klare føringer og prioriterer tydelig.

- Vi må ha en balanse. Den såkalte ”Helsetjenesteaksjonen” med sitt ”ta faget tilbake” er mer eller mindre forsvunnet, men hadde noen egentlig ”tatt faget” fra dem? For meg er det åpenbart at politikere skal mene noe om hvordan fellesskapets midler brukes.  De velges, står ansvarlige overfor Stortinget og må selvsagt kunne gi presise bestillinger, sa Støre.

Støre påpekte at offentlige virksomheter ikke ser om alle andre virksomheter, og at det er noe av poenget.

- Jeg opplevde krysspresset hver dag i åtte år. Presset mellom det moderne Norge med et næringsliv som skal konkurrerer etter internasjonale standarder og samtidig de sterke fellesskapsverdiene og forventningene om gode velferdstilbud, sa Støre.

Han mente vi må begynne å snakke om den norske offentlige sektoren som et konkurransefortrinn.

- Verdensbanken mener vi har den fjerde beste offentlige sektoren i verden. 70 prosent mener offentlige tjenester har høy kvalitet. Jeg har møtt mange som er stolte i offentlig sektor.Vi har høyt utdannede ansatte som er effektive og leverer kvalitet, poengterte  Støre.

Han varslet videre at det vil bli behov for en dugnad for fornyelse av den norske modellen.

- En befolkning som blir eldre gjør at samspillet mellom offentlige, frivillige, idelle og private aktører er avgjørende. Vi trenger nye etapper i samhandlingsreformen. Vi må desentralisere enda mer der vi kan og sentralisere der vi må, og målene må eies av flere. Uansett kommer kvalitet til å bli et ledende styringsparameter for ledere  og ansatte i offentlig sektor, avsluttet Støre.