- Verktøykassen til lederne skal fylles opp. Vi vil redusere byråkrati, og vil skal satse mer på digitalisering og ny teknologi. Dessuten skal vi forenkle mer, lovet Solberg.

Hun viste blant annet til at antallet målkrav fra Fiskeri- og kystdepartementet til Sjøfartsdirektoratet er redusert fra 164 til 65. – Det er i alle fall et skritt i riktig retning, sa Solberg.

Hun slo også fast at færre krav til rapportering i den nye IA-avtalen i sum betyr mye for både norske ledere og for NAV.  

-Klart det hjelper når det nå blir 1500 færre skjemaer hver dag, sa Solberg, som ikke var bekymret for at manglende sanksjoner skal gi lavere måloppnåelse.

- Jeg har tro på at når vi har et felles mål, tar vi også felles ansvar, påpekte hun.

Hun mente at politikeres største utfordring, er å huske at man ikke får til mer enn det ansatte i offentlig sektor klarer å gjennomføre.
- Avstanden fra beslutning fattes i Stortinget til de som står i førstelinjen er stor, og det ligger i politikkens natur at jakten på nye reformer ofte starter før de som allerede er vedtatt er gjennomført, sa Solberg.

Hun refererte blant annet til da regjeringen i 1996 vedtok en eldrereform. Den politiske debatten fire år senere handlet om noe helt annet, men kommunene var fortsatt i startfasen på å gjennomføre reformen.

- Kan vi gjøre noe med dette? Neppe, det er det rikspolitiske dilemmaet for norske kommuner, erkjente Solberg. Samtidig må vi utfordre oss selv på å holde fokus på det vi har vedtatt, fremfor å stadig jage nye løfter.  Det handler tross alt ikke om antallet beslutninger du tar, men også at du klarer å følge dem opp og vise resultater, sa Solberg.

Les mer fra ANB