7.1 Elever/Hospitant

Det kan taes inn elever ved teatrene. Forutsetningen er at det oppnevnes en elevansvarlig, og at det foreligger et undervisningsopplegg som skal godkjennes av Norsk Skuespillerforbund.

7.2 Auditions

Det kan holdes åpne auditions for spesielle roller.  De medlemmer av kunstnerisk råd som selv ikke er aktuelle for audition skal være tilstede som rådgivende organ dersom det er praktisk mulig.

7.3 Understudy

For skuespillere som påtar seg ekstraoppgave som understudy, gjelder følgende:

  • Understudy-oppgaver skal avtales med den enkelte skuespiller
  • Tilbud om understudy-oppgaver må foreligge de første 14. dagene av prøveperioden
  • Teatersjef, instruktør, skuespiller og tillitsmann for forestillingen avtaler antallet prøvedager ut fra rollens vanskelighetsgrad.
  • Skuespilleren som er understudy til hovedrolle har krav på å få spille 3 forestillinger.
  • Understudy til hovedrolle skal ha min. en gjennomgang på avsluttende prøve og/eller før overtagelse med kost/mask/lysdekk/orkester.

Påtar skuespilleren seg ekstraoppgaven som understudy, har skuespilleren (med virkning fra 1. april 2015) krav på ekstragodtgjørelse etter følgende minimumssatser;

Hovedrolle:         Trinn 8 på B-regulativet pr. mnd.  (kr. 4.000,-)
Mindre rolle:        Trinn 6 på B-regulativet pr. mnd.  (kr. 3.000,-).