Overenskomsten gjelder for Beaivvas Sami Nasunalateahter, Brageteatret, Carte Blanche, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Det Vestnorske Teateret, Haugesund Teater, Hålogaland Teater, Kilden Teater og Konserthus, Nationaltheatret, Nordland Teater, , Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rogaland Teater, , Teater Ibsen, Teater Innlandet, Teater Vestland, Teatret Vårt, Trøndelag Teater og Turnéteatret i Trøndelag

Denne overenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke. Det presiseres at dette også omfatter midlertidig ansatte.

Merknad:

Carte Blanche omfattes av teateroverenskomsten med NoDa, i den utstrekning det ikke er avtalt egne lokale bestemmelser i særavtale mellom Carte Blanche og NoDa. De lokale parter Carte Blanche og NoDa kan ved inngåelse av særavtale fravike teateroverenskomstens bestemmelser.