Kampanjen «Tanker fra jobbfesten», består av tre ulike, korte filmsnutter. Avsender av kampanjen er alle hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv, statens arbeidsgiverenhet, og Akan kompetansesenter, i samarbeid med Helsedirektoratet.

- Det er viktig at alle føler seg inkludert og trygg på jobbfester. Nå som julebordsesongen også nærmer seg, er det bra å ha litt ekstra oppmerksomhet på at ikke alkohol skal ødelegge de sosiale sammenkomstene med kollegaer, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten. 

Målet er at kampanjefilmene skal skape en bevisstgjøring hos ledere og ansatte, samt øke aksepten for ikke å drikke ved sosiale jobbarrangementer.

- Det er ingen grunn til at alkohol skal måtte ha en alt for sentral plass i jobbrelaterte aktiviteter. Folkehelseinstituttet har dokumentert at mer enn 9 av 10 ønsker klare retningslinjer for alkoholbruk i arbeidstiden. Klare kjøreregler for alkoholbruk kan bidra til et godt arbeidsmiljø for alle, og kanskje kan det også forebygge uønskede situasjoner kollegaer imellom, påpeker Bratten. 

Nasjonal alkoholstrategi

Regjeringen har etablert et samarbeid med arbeidslivets parter om bevissthet rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet og verdien av alkoholfrie arenaer. Samarbeidet er en del av regjeringens nasjonale alkoholstrategi, der målet er å redusere skadelig alkoholforbruk med minimum 10 prosent innen 2025, som er i tråd med målet et globalt mål fastsatt av WHO. 

Ideen ble valgt på bakgrunn av innsikt om at over 300.000 arbeidstakere dropper jobbfester på grunn av alkoholbruk, og enda flere sier de har opplevd drikkepress på jobbfester. I tillegg svarer 37 prosent at det er helt eller delvis problematisk at kollegaer drikker seg fulle på sosiale arrangement i jobbsammenheng. Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttets rapport om «Alkohol og arbeidsliv II», 2019.

Se kampanjefilmene her:

 

 

 

 

Fakta om kampanjen: 
 

FHI, Alkohol & arbeidsliv II, 2019

Akademikerne, KS, LO, NHO, Spekter, Unio, Virke, YS, arbeidsgiverenheten i Kommunal- og distriktsdepartementet og Akan kompetansesenter, i samarbeid med Helsedirektoratet.

Y Story har gjort research, det kreative arbeidet og planleggingen, samt stått for produksjonen av kampanje.

Filmene er produsert av Tangrystan ved regissør Rikke Gregersen og produsent Erik Holm.

Kampanjen retter seg mot norsk arbeidsliv og treffer målgruppen på tvers av plattformer, med et kampanjeløp i både sosiale medier, streamingtjenester og samt med programmatiske og redaksjonelle annonser i uke 46, 47, 49 og 50.