Jan-Paul Brekke kommer med en oppfordring til Spekters virksomheter og næringslivet generelt: Våg mer for å fremme integrering. Sosiologen, forskeren og komikeren fremhever betydningen av at innvandrerungdommen fullfører videregående: Alle skal være med. "Det har skjedd en bevisstgjøring av arbeidsinnvandringens betydning."