- Spekter er tilfreds med at regjeringen nå trygger næringslivet på at det kommer økonomisk bistand til godstrafikken som er rammet av brokollapsen på Dovrebanen. Godstogselskapene har vært i en ekstrem situasjon med mye usikkerhet. Vi vil gi honnør til regjeringen for å nå avklare at støtten kommer, sier Odd Erik Stende, direktør for samfunnspolitikk i Spekter. 

Dovrebanen er en av de viktigste godsstrekningene på den norske jernbanen. Den har til vanlig togruter som binder sammen både Nordland og Trøndelag med Østlandet og Europa. Da Randklev bru falt ned, kollapset også driftsøkonomien for godstogselskapene CargoNet og OnRail. 

Togdrift har store faste kostnader og er avhengig av god sysselsetting av togene for at økonomien skal gå rundt. CargoNet taper nå 1-2 millioner kroner om dagen fordi de ikke får kjørt godstog på Dovrebanen. Ekstremværet Hans kunne dermed vært kroken på døra for gods på bane i Norge, men Regjeringen sier at den nå kommer med en støtteordning som skal hjelpe godstogselskapene med å håndtere situasjonen. 

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har i samarbeid med SJ Norge frigjort kapasitet på Rørosbanen til å kjøre fire ekstra godstog om dagen i hver retning. Men Rørosbanen har dieseldrift, og korte og få kryssingsspor. Det er derfor dyrt å kjøre tog der, og begrenset hvor mye godset som kan fraktes. Mye gods må derfor fortsatt gå på lastebil fram til broforbindelse over Gudbrandsdalslågen er etablert igjen. I tillegg til store driftsmessige tap for godstogselskapene fører dermed brokollapsen til utfordringer for Posten/Bring og andre logistikkselskap som til vanlig bruker jernbanen, og til økt tungtrafikk på veiene, med de negative konsekvensene det fører med seg. 

Regjeringens pressemelding kan leses her: