Spekter har sendt et innspill til arbeidet med ny finansavtalelov, der det påpekes en rekke uheldige konsekvenser av forslaget om å åpne for en særregulering som pålegger buss og bane å ta imot kontantbetaling om bord. Spekter går også imot forslaget om å åpne for statlig pålegg om å etablere billettautomater eller betjente billettutsalg for kontant betaling på bestemte steder.

Kostbart og negativt for både trafikksikkerhet og arbeidsmiljø

– Spekter mener forslagene verken harmonerer med behovet for mer effektiv bruk av arbeidskraft og samfunnets ressurser, eller med arbeidet som over tiår er gjort for å oppnå mer og bedre kollektivtrafikk for pengene. Kontanthåndtering forsinker bussene, er kostbart og negativt både for trafikksikkerhet og arbeidsmiljøet for sjåførene, slår Germiso fast. 

Kontantbetaling om bord er en utfordring for trafikksikkerheten. Håndtering av kontanter kan ta vekk sjåførens oppmerksomhet fra sikker framføring av bussen, som er sjåførens primæroppgave. Kontanthåndtering er dessuten kostbart, både når betalingen foregår om bord eller på billettautomater. Så få betaler kontant at i flere tilfeller koster det betydelig mer å ta imot og håndtere kontanter enn verdien av kontantene man tar inn. Krav om å åpne for kontantbetaling vil altså gi mindre kollektivtrafikk for pengene, poengterer Germiso. 

Har strukket seg langt for å tilby gode løsninger for kundene

Spekter peker i innspillet på at kollektivtrafikkselskapene i flere tiår har jobbet med å få færre av kundene til å betale med kontanter. Kollektivselskapene strekker seg langt i å tilby fleksible løsninger slik at kundene kan få betalt på en enkel måte uten kontanter, og kontantsalgandelen er etter hvert minimal. For de få som fortsatt vil betale kontant, tilbys billettkjøp på kiosker og betjent kundeservice, og særlig utenfor de store byene tilbyr fortsatt en del kontant billettkjøp på bussen, selv om det er svært få kunder som bruker det.

– Vi ser at når mange nok kunder har gått over på digitale, app-baserte løsninger, har det blitt mulig å sette ned prisen på enkeltbilletter. Dermed blir det mer likeverdighet mellom periodekort og enkeltbilletter, noe som gir et mer fleksibelt tilbud til kundene, forklarer Germiso.

Prinsipielt uheldig med sentralt påtvungne løsninger

Spekter mener også det vil være prinsipielt uheldig om kollektivselskapene skal bli påført en sentralt påtvunget løsning fra statlig hold – i form av en lovpålagt ordning. 

– Oppsummert framstår et eventuelt pålegg om å åpne for kontantbetaling for kollektivtransport med buss og bane som lite tilpasset dagens virkelighet.  Det må jobbes for løsninger som gir mest og best mulig kollektivtrafikk til passasjerene og samfunnet for midlene som er tilgjengelig i sektoren, konkluderer Germiso. 

Les hele Spekter innspill til arbeidet med finansavtaleloven her: (PDF, 168KB)